Tìm hiểu khi nháy mắt là điềm báo lành hay dữ?

1 h đến 3 h: Bạn có tâm trạng buồn bực do người thân trong nhà gây ra.

Nếu bạn nháy mắt phải:

– 23 h đến 1 h: Có rượu thịt, ăn uống.

– 1 h đến 3 h: Có người thân nhắc đến bạn.

– 3 h đến 5 h: Sắp có tin lành đến với bạn.

– 5 h đến 7 h: Tài lợi bất ngờ đến với bạn.

– 7 h đến 9 h: Có người bàn ra tán vào về bạn.

– 9 h đến 11 h: Có kẻ gây chuyện, cần đề phòng xô xát.

-11 h đến 12 h: Đề phòng tai nạn hoặc mất của.

-13 h đến 15 h: Hao tài không đáng kể.

-15 h đến 17 h: Có người khác phái đang nhớ đến bạn.

-17 h đến 19 h: Có bà con ở xa đến thăm.

-19 h đến 21 h: Có người rủ bạn đi chơi.

-21 h đến 23 h: Bạn gặp chuyện rắc rối.

Nếu bạn nháy mắt trái:

– 23 h đến 1 h: Có bạn bè ở xa về.

– 1 h đến 3 h: Bạn có tâm trạng buồn bực do người thân trong nhà gây ra.

– 3 h đến 5 h: Bạn có lộc.

– 5 h đến 7 h: Có người âm thầm giúp đỡ bạn, sẽ có tin trong vài ngày.

– 7 h đến 9 h: Có người làm phiền bạn.

– 9 h đến 11 h: Có người mời ăn uống.

-11 h đến 12 h: Có người đem tin vui về.

-13 h đến 15 h: Bạn có tin vui.

-15 h đến 17 h: Bạn gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.

-17 h đến 19 h: Có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân hay chuyện làm ăn.

-19 h đến 21 h: Việc suy tính trong lòng sắp thành công.

-21 h đến 23 h: Có khách quý đến nhà chơi.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *